ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้ง ข้อราชการ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ที่เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน To BE Number 1 ระดับประเทศ