ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ คุณครู ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.หญิงชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ คุณครู ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงานที่ได้ตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู