ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุพจณ์ มณีรัตนโชติ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผอ.สพม.นราธิวาส

>>>>>วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุพจณ์ มณีรัตนโชติ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานราธิวาส ณ ห้องประชุมจำลองศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส