ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบรายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

>>>>>วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบรายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม จะดำเนินการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนินงาน สำหรับ สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานค่าสาธารณูปโภค คำใช้จำยในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3