การพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิจารณากลั่นกรองการย้าย เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3