การบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และประธานศูนย์เครือข่าย ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3