ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาแก้ว

>>>>>วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายอภิชาต อรรคอำนวย และนายคำปุน เสนศรี รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านบ้านเขาแก้ว ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบ นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3