(เช้า)ประชุมคณะกรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

>>>>วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมคณะกรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 เพื่อพบปะและชี้แจง รายละเอียดการจัดงาน เกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส และยุติธรรม โดยช่วงเช้าเป็นคณะกรรมการในกลุ่มสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คิลปะ-ดนตรี และศิลปะ-นาฎศิลป์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3