พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่างรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ

<<ภาพทั้งหมด>>