ประชุมรายงานการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2567

>>>>>วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรีนายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรายงานการตรวจราชการ และรับมอบนโยบาย ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ รับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายของหน่วยงานการศึกษารับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะพร้อมลงพื้นที่หน่วยรับตรวจที่เป็นสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่ แห่งที่ 2)

<<ภาพทั้งหมด>>