ประกาศโรงเรียนบ้านจะแนะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

ประกาศโรงเรียนบ้านจะแนะ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรอิสถามศึกษาแบบเข้ม