นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สถานศึกษาในอำเภอระแงะ

>>>>วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 13:30น. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่สถานศึกษาในอำเภอระแงะ โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายอำเภอระแงะ สส.เขต 4 นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พบปะ/ให้ กำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านสาเมาะ และพร้อมเร่งให้ทางโรงเรียนสำรวจความเสียหายของอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ศธ. เพื่อจะได้ประมาณการในการเสนอของบประมาณ​ซ่อมแซม และให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<ภาพทั้งหมด>>