ปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมปฐมนิเทศผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3