โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(แนะแนวการศึกษาต่อ) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3

>>>>>วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธี เปิดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา(แนะแนวการศึกษาต่อ) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128