ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พฤหัส…เช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2567 “ชวนคิด ชวนคุย”

>>>>>วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเซาพี เจ๊ะเต๊ะ ผอ.รร.บ้านมะรือโบตก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พฤหัส…เช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2567 “ชวนคิด ชวนคุย” เพื่อรับทราบนโยบาย จาก เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3