Coaching team ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ Coaching team ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ครั้งที่1