Moe Safety Center ลงพื้นมอบเงินช่วยเหลือในกับครอบครัวนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

>>>>>วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center ลงพื้นมอบเงินช่วยเหลือในกับครอบครัวนักเรียน โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 1ราย โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 2ราย และโรเงรียนบ้านทำนบ 1 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียน และขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียน