ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านไอร์โซ ปีการศึกษา 2567

21 มีนาคม 2567 นายมูฮำมัด อิบนุลเมาว์ลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ พร้อมด้วยนายอามีรุดดีน อาบูซาแล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านไอร์โซ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านไอร์โซ ปีการศึกษา 2567 นำโดยท่านคำปุน เสนศรี รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู โรงเรียนบ้านไอร์โซ สพป.นราธิวาส เขต 3