ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประกวดวงดนตรี เนื่องในวันงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567