ประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570

>>>>วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ชายแดน เพื่อให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ มีกรอบทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดทาแผนฯ ณ ศึกษาธิการภาค 7 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ภาพโดย : นายนิมิต แก้วอินทร์ ปชส.ศธจ.ยะลา