ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออก กลางคัน ครั้งที่ 1/2567

>>>>>วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออก กลางคัน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ ชั้น 1 สนง.สกร.จังหวัดนราธิวาส