ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเสนอผลงานและรายชื่อ รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023