ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านบาโงระนะ