ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ