ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช5/28เปลี่ยนเชิงชายและปูพื้นกระเบื้อง โรงเรียนบ้านบาโงสะโต