ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซม 108ล/30 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128