การศึกษาเพื่อพัฒนาสมถรรถนะในการเรียนรู้ การมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดิน

>>>>>วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต – เป็นประธานเปิดการประชุมการศึกษาเพื่อพัฒนาสมถรรถนะในการเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิด โดยมีคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มีให้ความรู้ เพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง ท้องถิ่น รักชาติ และมีความเป็นพลโลก สามารถเรียนรู้เพื่อนำตนเอง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ รักและภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่อาศัย รักชาติ มีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3