ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2567 (ปีที่ 4)