ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบนโยบายกับทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

>>>>วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะและมอบนโยบายกับทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เนื่องในโอกาสย้ายมารับ ตำแหน่ง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3