ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน โรงงเรียนบ้านริแง