ประเมินมาตรฐาน “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง มอบหมายให้ นายอิบรอฮีม สแลแม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง และนายซัมรี หะยีมือลี ครูผู้รับผิดชอบ ร่วมกันให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวนัฐกานต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษา และนายอิสมาน สุวรรณสินธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสถานศึกษา ตามโครงการสุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ณ โรงเรียนบ้านริแง