กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง พร้อมด้วยนายอิบรอฮีม สแลแม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ