ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง พร้อมด้วยนายอิบรอฮีม สแลแม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ/รับทราบ นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ในสังกัดให้สูงขึ้นต่อไป โดยมี นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน ก่อนการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน พร้อมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3