“ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1” นางสาวนาบีละห์ อุมา

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวนาบีละห์ อุมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านริแง เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประเมินจากนายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง เป็นประธานกรรมการประเมิน นางมูรนี กัลยากาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านริแง เป็นกรรมการและนายรำรี สะมารา ข้าราชการบำนาญ สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริแง