การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณี ยีสาเม๊าะ ครูโรงเรียนบ้านริแง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3