ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ด้วยความยินดี

>>>>>วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม และนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และรอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยถ่ายทอดสดผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Live streaming ผ่าน Youtube เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี