ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนประชาบำรุง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน

>>>>>วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนประชาบำรุง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 7 จุดเน้น และติดตามการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา