การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำแผนหลักสูตรต้านทุจริตสู่พลโลก

>>>>วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2567 เวลา 09:00น. นางสุฏิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทำแผนหลักสูตรต้านทุจริตสู่พลโลก เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3