ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3