รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

>>>>>วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม และ ดร.ธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ในอำเภอจะแนะ ณ โรงพยาบาลจะแนะ  ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับการฉีด วัคซีนโควิดไฟเซอร์ 2 เข็ม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ