ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในศูนย์เครือข่ายอำเภอเจาะไอร้อง โดยโรงเรียนบ้านบูกิตได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อเป้าหมายให้สามารถโรงเรียนกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนได้อีกครั้ง ขอขอบคุณ รพ.เจาะไอร้อง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี