ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบกระเช้าให้นายอำเภอเจาะไอร้อง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

>>>>>วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้ามอบกระเช้าให้นายอำเภอเจาะไปร้อง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่