ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564

>>>>>วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 1330น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารงบประมาณในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3