พบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางอรนุช สุขสบาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และเจ้าหน้าที่ พบปะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มาฝึกประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของคุรุสภา ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 45 ชม. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3