ประกาศ กศจ.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินย้าย

ประกาศ กศจ.เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา