(บ่าย)การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ผอ.รร.ในอำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในอำเภอระแงะ จำนวน 21 โรงเรียน โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการทำ MOU ว.PA การประชุมในครั้งนี้มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3