ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผอ.สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.