การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ Emenscr

>>>>>วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ Emenscr ผ่านระบบ Zoom cloud meeting เพื่อรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลา ที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3