การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Google site

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Google site โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 กลุ่มละ 2 คน เข้าร่วมอบรมพัฒนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3