พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

>>>>>วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดพีธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และครบรอบการประเมินของโครงการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 โรงเรียน และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรผู้มีจิตอาสา โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3